Velkommen til Tirstrup Jagtforening

 Vi er en jagtforening under Danmarks Jægerforbund med 82 medlemmer og deler 

Gravlev flugtskydebane

med Hyllested Jagtforening.